Rollerová mezoterapie

Mezoterapie je metoda, při které se do pokožky a částečně do střední vrstvy kůže – škáry, vpravují látky, které zlepšují estetický vzhled pokožky a mohou působit rovněž jako výživa. Jedná se především o kyselinu hyaluronovou a v případě léčby pomerančové kůže – celulitidy – o látky podporujících spalování tuků v tukových buňkách.

Proti kterým estetickým defektům působí mezoterapie?

  • pokles turgoru a vitality pokožky
  • ochablé kontury pokožky
  • snížená hydratace pleti
  • drobné a střední vrásky
  • jizvy včetně hypotrofických (vkleslých)
  • strie
  • celulitida (hyperlipotrofie)
  • hyperpigmenatce 

Mezoterapie prodlužuje účinky aplikovaného botulotoxinu a výplňových materiálů.

Jaké typy mezoterapie používáme?

Na našem pracovišti aplikujeme klasickou injekční mezoterapii a rovněž zcela novou rollerovou mezoterapii, která je vhodná zvláště pro ženy, kterým je injekční aplikace nepříjemná. Mezoterapie bývá někdy zaměňována s výplněmi, to je však chybné. Výplně obsahují vždy zesíťovanou kyselinu hyaluronovou, která má jiné vlastnosti.

Co je dermarollerová mezoterapie?

Metoda dermarollerové mezoterapie k nám přišla z Německa spočívá nejdříve v nanesení mezoterapeutického séra na pleť. Poté je na pokožku přiložený speciální váleček s mikrojehelci, které narušují svrchní vrstvu kůže a usnadňují průnik séra do pokožky. Metoda je spojena s minimálními riziky a je všeobecně velmi dobře snášena. Na rozdíl od klasické mezoterapie umožňuje ošetření větších ploch včetně hrudníku, břicha nebo hýždí.

Jak často mezoterapii podstoupit?

Záleží na typy problému. Obecně lékaři našeho centra doporučují kúry sestávající ze 3 až 6 sezení dle typu lokality a problému. Poté by měla následovat přestávka v rozpětí 3 až 9 měsíců.

Kolik mezoterapie stojí?

Ceny se za jedno sezení pohybují od 2000 Kč v závislosti na typu mezoterapie, spotřebě séra a lokalizaci. Podrobné informace o cenách obdržíte v sekci Ceník hrazených výkonů.

Je nutná příprava před zákrokem?

Žádná speciální příprava není nezbytná. Na ošetření přijďte nejlépe bez nalíčení. Pokud to není možné, budete odlíčeni před ošetřením. Jinou kosmetiku aplikujte nejdéle 5 hodin před zákrokem.

Je zákrok bolestivý?

Zákrok je spojen jen s pocitem tlaku mírné až střední intenzity, který je však minimálně nepříjemný.

Jak bude zákrok probíhat?

Zákrok trvá maximálně 5 až 15 minut.

Jak pečovat o pleť po zákroku?

Po dobu 24 hodin po zákroku se neopalujte a používejte jen takové kosmetické přípravky, které schválil specialista.

Roller Roller

 

Dermarollerová mezoterapie

Práce s peercing-dermarollerem

Nejčastější lokalizace z různých indikací: obličej, krk, dekolt, stehna

Opatření před zákrokem

Aplikace na zdravou pokožku bez kosmetických přípravků (případné odlíčení), pečlivá dezinfekce kůže, případné povrchové znecitlivění. Zvláště kontrolujeme, zda v místech aplikace není přítomen solární erytém. Pacient podepisuje informovaný souhlas.

Roller

Zákrok

Nanesení zvoleného přípravku řady Skintech a následnámezoterapie dermarollerem aplikačním křížem. Nejčastěji používáme 2,0 mm délku jehelců. V průběhu zákroku se mohou na kůži objevit petechie, které jsou znakem prostupu jehelců do dermis a pro samotný výkon nepředstavují riziko.

Opatření po zákroku

Dezinfekce míst mezoterapie, krytí širokospektrým antibiotikem ve formě krému.

Frekvence opakování mezoterapie

Výsledky na pleti zpravidla klienti pozorují již 2. den po zákroku. Pro optimální navození účinku kúru opakujeme po 2 až 6 týdnech, 3 až 6 krát po sobě dle charakteru ošetření.

Nejčastější indikace dermarollerové mezoterapie

Kromě klasického liftinku pleti, jsou rovněž častým výkonem zákroky u hypotrofických jizev a hyperlipotrofií. Zkušenosti ukazují, že klienti oceňují redukci vnímání bolesti v porovnání s injekční mezoterapií a zkrácení doby, po kterou je nezbytné zachovávat některá režimová opatření. Určitou roli hraje i menší finanční nákladnost pro klienty.

Dermarollerová mezoterapie

Principy účinku

Princip účinku v úrovni kůže je komplexní, přesto snadno vysvětlitelný.

Působení peercing-dermarolleru je založeno na schopnosti podporovat vlastní regenerační aktivitu organizmu. Vstup mikrojehlic do kůže stimuluje nervová zakončení ve škáře a podkoží, avšak jehlice jsou tak tenké, že při doporučeném způsobu použití nevyvolávají poškození kůže. Tím zůstává plně zachována bariérová funkce pokožky. Nicméně stimulace koncových nervových zakončení spouští fyziologickou kaskádu reakcí, které vedou k procesu hojení. Klíčovou roli hrají kožní buňky v okolí mikropórů, které se vytvoří po peercing-dermarollingovém ošetření. Uvolňují signální molekuly, které aktivují tvorbu nových buněk, zejména fibroblastů. Tyto buňky jsou ve škáře zodpovědné za novotvorbu kolagenních a elastických vláken. Současně fibroblasty migrují k mikropórům a uzavírají je. Uzavření se děje velmi rychle, takže histologicky nelze zjistit žádné poškození tkáně.

Proč působí rollerová terapie proti hypotrofickým jizvám?

Regulovaná tvorba především kolagenních vláken (ve stovkách procent původního stavu) pomocí dermarolleru vede ke zpevnění (zhutnění) škáry a k vyplnění atrofických jizev. Tyto jizvy mohou vznikat například po prodělaných zánětech kůže typů akné, po neštovicích nebo jako důsledek hlubších kožních infekcí, případně jako poúrazové následky. Jediný vpich jehlou nemůže ovlivnit atrofické jizvy. Avšak tisíce mikrojehelců na válci dermarolleru vyvolává proces novotvorby kolagenu. Rovněž nastává obnova fyziologické vaskularizace původní atrofické tkáně – neoangiogeneze.

Jak působí dermaroller na omlazení pokožky, na její vypnutí nebo při odbourávání tuku v podkoží?

Pokožka

Výše popsaný mechanizmus novotvorby kolagenních vláken celkově pozitivně působí na strukturu kůže. Navíc dochází ke stimulaci fyziologické obnovy nejsvrchnější vrstvy kůže – pokožky - aktivací dělení keratinocytů. Drobné mikropóry rovněž usnadňují lokální prostup vybraných látek do hlubších vrstev pokožky. Na tomto principu jsou založena séra pro mezoterapii Reparestim HA, BoNtA 568. Popisy účinků těchto sér jsou uvedeny v informačních materiálech pro jednotlivá séra.

Mikropóry v pokožce, které vznikly bezprostředně po dermarollingu, se uzavírají do 10 až 15 minut po výkonu.