Automatický defibrilátor AED Plus pro vaše bezpečí

Pro vyšší pocit Vašeho bezpečí jsme na naše pracoviště zakoupili automatický defibrilátor AED Plus. Defibrilátor a resuscitační systém v jednom přístroji.

Automatický externí defibrilátor ZOLL AED Plus je určen k poskytnutí neodkladné defibrilace. Pomocí vizuální i akustické nápovědy pomáhá zachránci dodržovat stanovený protokol pro použití AED.AED Zoll plus obsahuje v základním vybavení elektrody CPR-D, které vyhodnocují efektivitu KPR resuscitace a zachránce vedou svými pokyny k správnému provedení srdeční masáže.